Later toegevoegde ondertekenaar(s):

  • ds. Klaas Jelle Kaptein | Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden - Grafhorst
  • ds. Martin van Dam | Hervormd IJsselmuiden Wijk 2

 

 

AANLEIDING

Het aantal antisemitische incidenten in Nederland is met maar liefst 818 procent toegenomen sinds de aanval van terreurorganisatie Hamas op Israël, op 7 oktober 2023. Een vergelijkbare trend is in de rest van West-Europa op te merken. Uit de breedte van de kerken in Kampen signaleren christelijke leiders deze trend en roept deze ontwikkeling op tot verontrusting. Middels deze verklaring nemen zij hierover een duidelijk standpunt in en roepen zij op tot een veilige samenleving, waar Joden vrijuit hun geloof kunnen blijven belijden. Extra politiebewaking bij Joodse ontmoetingen en het uit voorzorg weghalen van Joodse symbolen in de openbare ruimte is niet te rijmen met de vrijheid waarin wij geloven. Andere gezamenlijke acties en daden onderstrepen deze woorden met daden van de Kamper kerken. Alle kerken en pastores uit Kampen en omgeving zijn benaderd voor deze ondertekening, maar als er desondanks nog namen ontbreken kunnen deze alsnog worden bekend gemaakt aan ds. Maurits Luth, per email aan:
voorganger@baptistenkampen.nl

 

 


Welkom bij Kerken in Kampen (KIK)

Kerken in Kampen is een samenwerkingsverband en informatieplatform van kerken in de gemeente Kampen.

 

Wij komen meerdere malen per jaar samen voor overleg en houden gezamenlijke vieringen en andere activiteiten, die wij publiceren in onze agenda op deze website en in andere media. Daarnaast zijn wij gesprekspartner voor de gemeente Kampen en ontwikkelen wij samen maatschappelijke projecten

Ook bent u van harte welkom in een van onze kerken.

 

Dit zijn onze leden:

PGK(Westerkerk) | PGK (Broederkerk) | PGK (Open Hof) | Lutherse Kerk | Nederlands Gereformeerde Kerk | Christelijke Gereformeerde Kerk | Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk (Eudokia) | GereformeerdVrijgemaakte Kerk (Bazuinkerk) | Baptistengemeente | Vrije Evangelische Gemeente | Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder | Leger des Heils | Parochie Thomas a Kempis | SOZO | VIDA


Heeft u vragen of behoefte aan informatie over de kerken in Kampen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

 

Tot ziens in de Kamper kerken!