Kerken in Kampen

Welkom bij Kerken in Kampen (KIK)

Kerken in Kampen is een samenwerkingsverband en informatieplatform van kerken in de gemeente Kampen.

 

Wij komen meerdere malen per jaar samen voor overleg en houden gezamenlijke vieringen en andere activiteiten, die wij publiceren in onze agenda op deze website en in andere media. Daarnaast zijn wij gesprekspartner voor de gemeente Kampen en ontwikkelen wij samen maatschappelijke projecten

Ook bent u van harte welkom in een van onze kerken.

 

Dit zijn onze leden:

PGK(Westerkerk) | PGK (Broederkerk) | PGK (Open Hof) | Lutherse Kerk | Nederlands Gereformeerde Kerk | Christelijke Gereformeerde Kerk | Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk (Eudokia) | GereformeerdVrijgemaakte Kerk (Bazuinkerk) | Baptistengemeente | Vrije Evangelische Gemeente | Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder | Leger des Heils | Parochie Thomas a Kempis | SOZO | VIDA


Heeft u vragen of behoefte aan informatie over de kerken in Kampen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

 

Tot ziens in de Kamper kerken!