Middagpauzediensten in Bovenkerk

In de zomermaanden is iedereen iedere donderdag in de Bovenkerk welkom voor de traditionele Middagpauzediensten. De diensten zijn ooit in het leven geroepen voor bezoekers van de Kamperui(t)dagen.Samen zingen, bidden, lezen en overdenken staan centraal. Iedereen kan in- en uitlopen wanneer gewenst. De diensten worden geleid door vijftien verschillende predikanten en voorgangers uit Kampen en IJsselmuiden. Organisten zijn onder meer Harry Hamer, Arjan Hubach en Gerwin van der Plaats.

Lees meer »

Kamper Hulpactie Oekraïne

De werkgroep Noodhulp Oekraïne van de Protestantse Gemeente Kampen biedt in het nieuwe jaar weer hulp aan de zwaar getroffen inwoners van Oekraïne. Zij heeft een transport wat begin februari vertrekt “geadopteerd”. Dat betekent dat ze gaan proberen de transportkosten (€ 3.500,--) te betalen én een groot deel van de lading aan te leveren. Dat wil ze niet alleen vanuit de PG Kampen doen: ook andere kerkgenootschappen in Kampen is gevraagd om mee te doen. De actie wordt in de gehele gemeente Kampen zoveel mogelijk bekendgemaakt. Alle inwoners kunnen meedoen.

Lees meer »

Week van Gebed om eenheid 2023

Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed (15 tot en met 22 januari) samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. In Kampen vinden deze interkerkelijke samenkomsten plaats in de Lutherse Kerk.

Lees meer »

Ochtendgebed tijdelijk in Sint Annakapel

Het wekelijkse Ochtendgebed vindt - vanwege restauratiewerkzaamheden aan de Bovenkerk - van woensdag 4 januari tot en met 8 februari - plaats in de Sint Annakapel aan de Broederweg 10. Vanaf woensdag 15 februari komen we weer samen in het koor van de Bovenkerk. Ieder Ochtendgebed duurt van 8.30 tot en met 9.00 uur. Na afloop is er tijd voor ontmoeting met koffie en thee. Van harte welkom!

Lees meer »

Ruim honderd kinderen voor HelloLight

Ruim honderd kinderen namen zaterdagavond deel aan een lichtjestocht in het kader van HelloLight. De tocht vormde de afsluiting van een dag vol activiteiten, waarbij kinderen zelf lampionnen mochten maken en pannenkoeken konden eten.

Lees meer »

Middagpauzediensten in Bovenkerk

In de zomermaanden is iedereen iedere donderdag (juni, juli, augustus en september) hartelijke welkom in de Bovenkerk voor de inmiddels traditionele Middagpauzediensten. De diensten zijn ooit in het leven geroepen voor bezoekers van de Kamperui(t)dagen als rustpunt tijdens het grote evenement. Samen zingen, bidden, lezen en overdenken staan centraal. Iedereen kan in- en uitlopen wanneer gewenst. De diensten worden geleid door vijftien verschillende predikanten en voorgangers uit Kampen en IJsselmuiden. Organisten zijn onder meer Harry Hamer, Arjan Hubach en Gerwin van der Plaats. Om de diensten mogelijk te maken is er een collecte bij de uitgang. De diensten beginnen om 12.30 uur en duren ongeveer een half uur. Informatie: www.kerkeninkampen.nl.

Lees meer »

Kerkmuren vallen weg door Oekraïne

Lees in de Stentor over de historisch samenwerking van Kerken in Gemeente Kampen en het voorgangersontbijt met bijna 40 vertegenwoordigers uit 25 kerken.Hoe kerken samen cruciale rol spelen tijdens vluchtelingencrisis: ‘Er zijn voor mensen in nood’ | Oorlog Oekraïne | destentor.nl

Lees meer »

Bovenkerk vol heilige 'dwazen'

KAMPEN - ‘Nood leert bidden’ is het gezegde. Maar de nood in Oekraïne leerde verschillende kerken en voorgangers ook om samen snel te schakelen, om samen binnen een paar dagen een gebedsdienst voor te bereiden met als thema ‘Kampen bidt voor Oekraïne.’ De hoge opkomst in de Bovenkerk sprak boekdelen over de betrokkenheid en het verlangen van honderden Kampenaren om bij elkaar en bij God te schuilen.

Lees meer »

Bidden voor Oekraïne

Doen wat we kunnen: bidden, mét elkaar, om vrede en uitkomst in Oekraiïne en Rusland, in deze wereld... Vanaf 19:00 staan de deuren open, is er stilte en ruimte voor een kaarsje aansteken. Je kan ook om 19:30 komen, om samen te zingen, lezen, overdenken en vooral: bidden, waarin verschillende predikanten ons in voorgaan. Na die tijd is er gelegenheid om eventueel nog in groepjes samen verder te bidden. Het is kort dag, dus #delenwordtgewaardeerd!

Lees meer »