Internationale Week van Gebed buiten de kerk

Wereldwijd zijn christenen verbonden met elkaar in de internationale Week van Gebed (21-28 januari 2024). Dat doen ze dit jaar onder het thema ‘Heb God lief ... en je naaste als jezelf.’ De liefde voor God én de mensen om hen heen maakt dat christenen in Kampen niet alleen in hun vele kerkgebouwen op zondag samenkomen, maar ook doordeweeks op andere locaties in onze mooie Hanzestad actief omkijken naar stadsgenoten en mensen in nood. Het is op deze inspirerende locaties waar dit jaar de Week van Gebed plaats zal vinden. Elke avond begint om 19:00 en duurt drie kwartier met telkens een unieke invulling verzorgt door de mensen ter plaatse: zingen, bidden en samen lezen vult de tijd. De gezamenlijke liefde voor koffie en thee sluit hier en daar de avond ook af.

Lees meer »

Verklaring tegen antisemitisme

Verklaring van christelijke leiders uit Kampen tegen het opkomende antisemitisme. Zij verbinden dit schrijven met de eerste dag van het Joodse Chanoekafeest; het feest van het Licht, dat de duisternis overwint... "Wij verklaren dat wij geloven, dat 'nooit meer Auschwitz' vandaag begint."

Lees meer »

Middagpauzediensten in Bovenkerk

In de zomermaanden is iedereen iedere donderdag in de Bovenkerk welkom voor de traditionele Middagpauzediensten. De diensten zijn ooit in het leven geroepen voor bezoekers van de Kamperui(t)dagen.Samen zingen, bidden, lezen en overdenken staan centraal. Iedereen kan in- en uitlopen wanneer gewenst. De diensten worden geleid door vijftien verschillende predikanten en voorgangers uit Kampen en IJsselmuiden. Organisten zijn onder meer Harry Hamer, Arjan Hubach en Gerwin van der Plaats.

Lees meer »

Kamper Hulpactie Oekraïne

De werkgroep Noodhulp Oekraïne van de Protestantse Gemeente Kampen biedt in het nieuwe jaar weer hulp aan de zwaar getroffen inwoners van Oekraïne. Zij heeft een transport wat begin februari vertrekt “geadopteerd”. Dat betekent dat ze gaan proberen de transportkosten (€ 3.500,--) te betalen én een groot deel van de lading aan te leveren. Dat wil ze niet alleen vanuit de PG Kampen doen: ook andere kerkgenootschappen in Kampen is gevraagd om mee te doen. De actie wordt in de gehele gemeente Kampen zoveel mogelijk bekendgemaakt. Alle inwoners kunnen meedoen.

Lees meer »

Week van Gebed om eenheid 2023

Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed (15 tot en met 22 januari) samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. In Kampen vinden deze interkerkelijke samenkomsten plaats in de Lutherse Kerk.

Lees meer »

Ochtendgebed tijdelijk in Sint Annakapel

Het wekelijkse Ochtendgebed vindt - vanwege restauratiewerkzaamheden aan de Bovenkerk - van woensdag 4 januari tot en met 8 februari - plaats in de Sint Annakapel aan de Broederweg 10. Vanaf woensdag 15 februari komen we weer samen in het koor van de Bovenkerk. Ieder Ochtendgebed duurt van 8.30 tot en met 9.00 uur. Na afloop is er tijd voor ontmoeting met koffie en thee. Van harte welkom!

Lees meer »

Ruim honderd kinderen voor HelloLight

Ruim honderd kinderen namen zaterdagavond deel aan een lichtjestocht in het kader van HelloLight. De tocht vormde de afsluiting van een dag vol activiteiten, waarbij kinderen zelf lampionnen mochten maken en pannenkoeken konden eten.

Lees meer »

Middagpauzediensten in Bovenkerk

In de zomermaanden is iedereen iedere donderdag (juni, juli, augustus en september) hartelijke welkom in de Bovenkerk voor de inmiddels traditionele Middagpauzediensten. De diensten zijn ooit in het leven geroepen voor bezoekers van de Kamperui(t)dagen als rustpunt tijdens het grote evenement. Samen zingen, bidden, lezen en overdenken staan centraal. Iedereen kan in- en uitlopen wanneer gewenst. De diensten worden geleid door vijftien verschillende predikanten en voorgangers uit Kampen en IJsselmuiden. Organisten zijn onder meer Harry Hamer, Arjan Hubach en Gerwin van der Plaats. Om de diensten mogelijk te maken is er een collecte bij de uitgang. De diensten beginnen om 12.30 uur en duren ongeveer een half uur. Informatie: www.kerkeninkampen.nl.

Lees meer »

Kerkmuren vallen weg door Oekraïne

Lees in de Stentor over de historisch samenwerking van Kerken in Gemeente Kampen en het voorgangersontbijt met bijna 40 vertegenwoordigers uit 25 kerken.Hoe kerken samen cruciale rol spelen tijdens vluchtelingencrisis: ‘Er zijn voor mensen in nood’ | Oorlog Oekraïne | destentor.nl

Lees meer »