Week van Gebed voor eenheid

LIVE:

https://weekvangebed.kerkinkampen.nl/ (klik op de link)

In de Week van Gebed voor eenheid van christenen staan dit jaar miljoenen christenen in de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. De gebedsweek bestaat al 175 jaar en vindt in Kampen plaats van 16 tot en met 23 januari.

 

Het thema ‘Licht in het duister’ verwijst naar de ster van Betlehem. Kerken uit het Midden-Oosten kozen dit thema naar aanleiding van Matteüs 2 over de magiërs. Zij zagen een bijzondere ster, die hen bij Jezus bracht. Als christenen hebben we de opdracht om - net als die ster - anderen te wijzen op de Verlosser van de wereld. Onderlinge verdeeldheid in de kerken maakt het echter moeilijk om ons licht te schijnen. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

 

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld, die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien laten dat voortdurend zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen te zoeken naar Christus als Licht van de wereld.

 

De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken en telt in Nederland zo'n 200.000 deelnemers. In Kampen wordt de Week van Gebed georganiseerd door de Beraadsgroep van kerken. Vanwege de coronaregels zijn de samenkomsten online en live te beluisteren, tenzij anders aangegeven.

Houd de website in de gaten voor de locatie(s) en tijden: Week van Gebed | kerkeninkampen.nl

Informatie: kerkeninkampen@gmail.com of 038-2022034.