Week van Gebed om eenheid 2023

Gepubliceerd op 9 januari 2023 om 22:54

Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed (15 tot en met 22 januari) samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. In Kampen vinden deze interkerkelijke samenkomsten plaats in de Lutherse Kerk.

Het thema, 'Doe goed, zoek recht', is dit jaar aangedragen door christenen uit de Amerikaanse staat Minnesota naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk.


De Week van Gebed moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.


Ieder die mee wil bidden, digitaal of fysiek, is hartelijk welkom. De gebedssamenkomsten in Kampen zijn op maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari van 19.00 tot 19.30 uur in de Lutherse Kerk aan de Burgwal 85. Voorgangers zijn: Lex Boot, Albert Hakvoort, Leon Everts, Maurits Luth en Jeroen Kanis onder begeleiding van meerdere muzikanten. De Beraadsgroep van Kerken (15 aangesloten kerken) nodigt iedereen van harte uit.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.